NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
litografie
kamenotisk
Grafická technika tisku z plochy využívající jemnozrnný pórovitý vápenec schopný přijímat mastnou barvu i vodu. Na vápenec se kreslí mastnou křídou nebo tuší, plocha s nakreslenou předlohou se pak namočí vodou (nebo také kyselinou), která vnikne jen do nepokreslených míst. Na plochu kamene se poté navalí barva zachytivší se jen na pokreslených místech, která jsou místy tisknoucími (vlhká místa jsou netisknoucí). Místo vápence se používá také speciálně ošetřený kov nebo bimetalová deska.
[ČSN ISO 5127-3A:11]
[OSVALDOVÁ,HALADA-1999:185]
[VODIČKOVÁ-CEJPEK-1965:62]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 25 / 000002506.htm ]