NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
písmovina
Měkký kov (slitina), která se v tekutém stavu lije do písmových matric zhotovených k odlévání tiskových písmen (liter), sloužících pro sazbu tiskovin.
[OSVALDOVÁ,HALADA-1999:184-185]
[ŠALDA-1983:110]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 25 / 000002510.htm ]