NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
odpovědný redaktor
Pracovník v redakci knižního nakladatelství, který je zodpovědný za komplexní přípravu díla k vydání. při níž spolupracuje s autory, lektory, ilustrátory a dalšími osobami podílejícími se na vzniku díla, odpovídá za obsahovou a formální stránku díla, jeho stylistickou a jazykovou správnost, sestavení tiráže, přidělení a uvedení ISBN atd.
[OSVALDOVÁ,HALADA-1999:151]
[VODIČKOVÁ-CEJPEK-1965:84]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 25 / 000002512.htm ]