NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
osmerka
oktáv
Označení formátu knihy, jejíž každá složka vznikla přeložením archu papíru na 8 listů (resp. 16 stran). Označuje se 8°.
[WIJNEKUS-1967:221]
[VODIČKOVÁ-CEJPEK-1965:71]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 25 / 000002513.htm ]