NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
osvit
Poslední část předtiskové přípravy dokumentu počítačovým zpracováním (na DTP pracovišti), po kterém přichází na řadu polygrafické zpracování publikace. Jedná se o krok, kdy laserové výstupní zařízení zpracuje dokumenty vytvořené v počítačových programech ve formě postskriptových souborů a převádí jejich obraz na film nebo jiné (elektronické) médium. Tím je zhotovena tisková forma pro finální tisk daného dokumentu (publikace).
[OSVALDOVÁ,HALADA-1999:123]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 25 / 000002514.htm ]