NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
počítačová sazba
elektronická sazba
Sazba textu, při které jsou z rukopisu v elektronické podobě zhotoveny pomocí počítače podklady pro tisk dokumentu.
[OSVALDOVÁ,HALADA-1999:168]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 25 / 000002517.htm ]