NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
rastrovaný tisk
tisk s autotypickou sítí
Způsob tisku, při kterém se obrazová předloha rozloží na pravidelnou síť (rastr) tvořenou jednotlivými tiskovými body různé velikosti (v případě ofsetu či knihtisku) nebo hloubky (v případě hlubotisku). Hustota rastru (tzv. lineatura) se vyjadřuje počtem linek na 1 cm a je závislá zejména na kvalitě potiskovaného papíru (čím hladší papír, tím hustší rastr).
[OSVALDOVÁ,HALADA-1999:149]
[ŠALDA-1983:214-215]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 25 / 000002519.htm ]