NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
reprint
přetisk (zř.)
Další (nové) vydání publikace tištěné ze stejných tiskových forem jako předchozí vydání nebo vzniklé skenováním původního vydání, které má zcela identický obsah a vzhled jako originální vydání. Někdy je jako reprint označováno i další vydání publikace, ve kterém jsou provedeny opravy tiskových chyb nebo které má odlišnou grafickou úpravu.
[OSVALDOVÁ,HALADA-1999:157]
[ČSN ISO 5127-3A:17]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 25 / 000002520.htm ]