NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
rotačka
rotační tiskový stroj
Tiskový stroj s rotačním principem. Na tiskový válec se upíná tisková forma, pomocí tlakového válce je pak z tiskové formy přenášena barva na potiskovaný papír. Potiskovaný papír může mít buď formu archu (archová rotačka) nebo kotouče (kotoučová rotačka). Rotačka je vysoce výkonným tiskovým strojem, proto se využívá hlavně při tisku velkého nákladu (noviny a časopisy, knižní tituly s nákladem nad 5 000 výtisků).
[OSVALDOVÁ,HALADA-1999:159-160]
[ŠALDA-1983:45-251]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 25 / 000002522.htm ]