NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
sazárna
Místo, kde sazeči provádějí zhotovování ruční sazby anebo dnes již spíše strojové sazby na sázecích strojích, resp. fotosazby. Činnost sazárny přebírají v poslední době specializovaná DTP pracoviště.
[ŠALDA-1983:110]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 25 / 000002524.htm ]