NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
sazba
tisková sazba
Proces, při kterém jsou texty z podoby rukopisu převedeny do podkladu pro tisk.
[OSVALDOVÁ,HALADA-1999:166-168]
[ČSN 88 0100:11]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 25 / 000002525.htm ]