NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
sazečská chyba
Chyba při sazbě, kdy dojde k přehození či vynechání písmen, řádek, odstavců, k použití chybných typů písma a podobně.
[WIJNEKUS-1967:193]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 25 / 000002528.htm ]