NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
hmatový tisk
slepecký tisk (hist.), braillský tisk, tisk Braillova písma
Reliéfní tisk (popř. ražba), který s využitím Braillova bodového písma umožňuje osobám se zrakovým postižením četbu textu pomocí hmatu.
[WIJNEKUS-1967:37]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 25 / 000002529.htm ]