NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
slepotisk
vytlačovaný tisk
Reliéfní tisk prováděný tiskovou formou bez barvy nebo razicí formou, popř. pomocí razicí matrice (slepé ražení).
[_údaj neuveden]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 25 / 000002530.htm ]