NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
soukromý tisk
Publikace, která není určena k veřejnému šíření a zpravidla slouží specifickým potřebám vydavatelského subjektu (např. výročí založení firmy, hospodářské bilancování apod.) nebo omezenému okruhu čtenářů.
[_údaj neuveden]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 25 / 000002532.htm ]