NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
soutisk
Technika sloužící pro přesné sjednocení všech barev použitých při tisku, ke kterému dojde díky přesnému smontování jednotlivých filmů (např. při čtyřbarevném tisku je celé barevné spektrum tvořeno soutiskem čtyř základních barev). Pro přesný soutisk barev slouží pasovací značky.
[OSVALDOVÁ,HALADA-1999:212]
[ŠALDA-1983:230]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 25 / 000002533.htm ]