NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
světlotisk
fototypie, heliotypie, kolotypie
Druh tisku z plochy, při kterém se skleněná deska polévá citlivou želatinovou vrstvou, ve které je rozpuštěn dvojchroman draselný, a vystavuje se světlu pod převráceným fotografickým negativem. Dvojchroman draselný ztrácí rozpustnost v teplé vodě a schopnost bobtnat ve vodě studené; působením světla želatinová deska na místech, kam se světlo dostalo, tvrdne. Místa, která zůstávají vlhká a měkká, odpuzují tiskařskou barvu, naopak ztvrdlá místa tiskařskou barvu přijímají; tím se vytváří povrch pro tisk. Pomocí světlotisku lze dosáhnout velice jemných polotónů, ovšem jedná se o velice pomalou tiskovou technika, kdy z jedné tiskové formy je možné vytisknout jen asi 50 výtisků. Proto se světlotisk používá velmi vzácně, zejména pro reprodukci vynikajících uměleckých prací.
[OSVALDOVÁ,HALADA-1999:187]
[ČSN ISO 5127-3A:13]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 25 / 000002534.htm ]