NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
šestnácterka
sedez, sextodecimo
Označení formátu knihy, v níž každá složka vznikla přeložením archu papíru na 16 listů (resp. 32 stran). Označuje se 16°.
[WIJNEKUS-1967:290]
[VODIČKOVÁ-CEJPEK-1965:101]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 25 / 000002535.htm ]