NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
tisková technika
reprodukční technika
Způsob, popř. zařízení, kterým je text anebo obraz z tiskové formy pokryté tiskařskou barvou přenášen pomocí tlakového válce na potiskovaný povrch (např. papír). Používají se čtyři tiskové techniky: tisk z výšky (knihtisk), tisk z hloubky (hlubotisk), tisk z plochy (ofset) a tisk skrze síto (sítotisk). Z hlediska použití barev se rozlišuje tisk jednobarevný (tj. jednou barvou), dvoubarevný a čtyřbarevný (soutiskem čtyř základních barev - žluté, modré, červené a zelené - vzniká celé barevné spektrum, čili plnobarevný tisk). Využívá se též šestibarevného tisku, který se vyznačuje vyšší kvalitou.
[OSVALDOVÁ,HALADA-1999:185-187,191]
[KNEIDL-1989:105-111]
[ČSN ISO 5127-3A:6]
[REPRO-1975:48]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 25 / 000002536.htm ]