NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
tisk skrze síto
sítotisk, serigrafie, síťový tisk
Druh tiskové techniky, při které se do rámu napne síťovina, na niž se nanese vrstva citlivá na světlo a umístí se předloha. Vrstva po osvícení ztvrdne, zanese otvory v sítu a tam, kde byla zakryta předlohou, se odplaví. Na síto se pak nanese řidší barva a ta je protlačena skrze síto na potiskovaný povrch. Touto technikou lze díky ohebnosti síta potiskovat nerovný povrch, proto se využívá např. na potisk reklamních a dárkových předmětů, plechovek, různých ovládacích panelů atd.
[OSVALDOVÁ,HALADA-1999:186-187]
[WIJNEKUS-1967:289]
[ČSN ISO 5127-3A:13]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 25 / 000002537.htm ]