NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
tisk z výšky
knihtisk
Druh tiskové techniky, která je založena na rozdílu výšky mezi tisknoucími a netisknoucími místy na tiskové formě. Jednotlivá písmena (litery), odlévané z měkkého kovu, tzv. písmoviny, s pomocí matric, se vkládají do tzv. sázítka po jednotlivých řádkách (zrcadlově oproti výslednému textu), řádky se vkládají na sazebnici. Na značně vyvýšená tisknoucí místa je z válce navalována tiskařská barva, která se tlakem přenáší na papír. Po vytištění textu se vyskládané řádky, resp. písmena rozmetají do zásobníku (tzv. písmovky) a opakovaně je lze použít k vyskládání nové předlohy pro tisk.
[OSVALDOVÁ,HALADA-1999:185]
[KNEIDL-1989:56-107]
[VODIČKOVÁ-CEJPEK-1965:104]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 25 / 000002540.htm ]