NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
tiskařská barva
Barevná tekutina speciálního chemického složení, která se používá při tisku různými tiskovými technikami. Navaluje se na tiskovou formu a po přenesení předlohy z tiskové formy na potiskovaný povrch dochází pomocí tiskové barvy ke zviditelnění předlohy.
[OSVALDOVÁ,HALADA-1999:185-187]
[WIJNEKUS-1967:170]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 25 / 000002544.htm ]