NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
tisková chyba
Chyba v textu tiskoviny, která nebyla nalezena a odstraněna při redakčním zpracování či korekturách a která porušuje smysl textu (překlepy, přehozená anebo vynechaná písmena, řádky či odstavce, přehozené anebo vynechané popisky pod fotografiemi či obrázky, vynechané avizované pokračování článku apod.).
[OSVALDOVÁ,HALADA-1999:183]
[ŠALDA-1983:195]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 25 / 000002545.htm ]