NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
tiskové písmo
Typ písma užívaný v tisku. Podle základních znaků (dřík písmena, bříško písmena, pata písmena, stínování atd.) se rozlišuje devět hlavních skupin latinkových písem (renesanční antikva, barokní antikva, klasicistická antikva, tučná antikva, egyptienka, bezpatková písma, skripty, zdobená písma a lomená písma) a jedna skupina písem nelatinkových (řecké písmo, azbuka, cyrilice, arabská písma, hebrejská písma a další). Jednotlivé typy písma mají různé využití; některá jsou používána jako písma knižní, resp. časopisecká (tj. pro sazbu souvislého textu), jiná jako písma akcidenční (tj. pro sazbu tiskovin zvláštního významu - písma ozdobná, výjimečná, originálně tvarovaná).
[OSVALDOVÁ,HALADA-1999:129-133]
[ŠALDA-1983:63-64]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 25 / 000002546.htm ]