NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
tiskový arch
Potištěný list papíru odpovídající formátu tiskového stroje, který obsahuje několik očíslovaných potištěných stran budoucí publikace uspořádaných tak, aby po následném složení archu do složky odpovídalo číslování správnému pořadí stránek.
[OSVALDOVÁ,HALADA-1999:23]
[ŠALDA-1983:297]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 25 / 000002547.htm ]