NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
tiskový bod
Nejmenší jednotka tvořící tištěný text, obrázek atd. na potiskované předloze. Jednotlivé tiskové body tvoří tiskový rastr. Velikost a hustota rozmístění tiskových bodů určují velikost rastru a kvalitu tiskového výstupu, která je mj. závislá na tvaru použitých tiskových bodů (rozlišují se tvary kruhový, čtvercový, kosodélníkový, eliptický, negativní kruhový, kompozitní).
[KRÁTKÝ-2002]
[TŘEŠŇÁK-2001-02-18]
[TŘEŠŇÁK-2001-02-17]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 25 / 000002548.htm ]