NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
tiskový stroj
tiskařský stroj
Stroj, jehož pomocí dochází k přenosu obsahu tiskové formy na papír. Tisková forma s vysázeným textem, obrázky atd. je upevněna v tiskovém stroji, automaticky se navaluje tiskařskou barvou, a ta se pod tlakem přenáší na papír. Různé druhy tiskových strojů se liší zejména povahou tiskové formy, způsobem jejího upevnění, navalováním barvy, způsobem přenosu barvy atd.
[WIJNEKUS-1967:249]
[ŠALDA-1983:246]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 25 / 000002549.htm ]