NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
typografická chyba
Vizuální chyba, která narušuje plynulost textu anebo ztěžuje jeho čitelnost (volné řádky, prázdné stránky, velké mezery mezi slovy, odlišné písmo, chybně umístěné řádky a podobně).
[OSVALDOVÁ,HALADA-1999:105-200]
[WIJNEKUS-1967:155-345]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 25 / 000002550.htm ]