NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
typografie
Výtvarný obor zabývající se technickým (technologickým) řešením, výtvarným návrhem a úpravou všech druhů tiskovin (textu - písma, obrázků a dalších grafických prvků), jejich charakterem a celkovým výsledným vzhledem a působením.
[OSVALDOVÁ,HALADA-1999:195]
[WIJNEKUS-1967:330]
[KLIMEŠ-1998:821]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 25 / 000002551.htm ]