NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
vadný výtisk
defektní výtisk
Výtisk tištěné publikace, který je poškozený (tisk, obálka apod.) nebo jinak defektní (např. špatně čitelný, neúplný apod.).
[VODIČKOVÁ-CEJPEK-1965:114]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 25 / 000002552.htm ]