NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
vazárna
knihárna, knihvazárna
Místo v tiskárně nebo samostatná instituce, kde knihvazači zhotovují různé druhy vazeb knižních publikací.
[OSVALDOVÁ,HALADA-1999:199-200]
[WIJNEKUS-1967:33]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 25 / 000002554.htm ]