NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
vydavatelský arch
VA
Rozsah tištěné neperiodické publikace, který zahrnuje vlastní text dokumentu a ostatní části textu (název, záhlaví kapitol, tiráž, vstupní strany atd.). Počet vydavatelských archů je vždy větší než počet autorských archů.
[OSVALDOVÁ,HALADA-1999:24]
[VODIČKOVÁ-CEJPEK-1965:16]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 25 / 000002555.htm ]