NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
deskotisk
Dřevořezový obrázek provázený textem, který je vyřezán v celku do jednoho štočku a je vytištěn; objevuje se v 1. pol. 15. stol. Nástupce jednolistu, předchůdce knihtisku.
[BOHATCOVÁ-1990:118]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 25 / 000002556.htm ]