NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
inkunábule
prvotisk
Tištěná kniha vyrobená pomocí pohyblivých liter v období od vynálezu knihtisku do roku 1500 včetně. Zpočátku se projevovala snaha napodobit písmem, výzdobou a úpravou dobovou rukopisnou knihu.
[HORÁK-1948:27]
[BOHATCOVÁ-1990:121-154]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 25 / 000002557.htm ]