NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
knižní kultura
Oblast kultury, která zahrnuje vznik, výrobu, distribuci a působení knihy ve společnosti. V užším slova smyslu se jedná o knižní umění zahrnující výzdobu, která ovlivňuje uměleckou úroveň knihy. Knižní kulturou se také rozumí společenská funkce knihy spočívající ve zprostředkování intelektuálních obsahů knihy.
[LJACHOV-1975:passim]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 25 / 000002562.htm ]