NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
paleotyp
Kniha vytištěná od roku 1501 do roku 1550 včetně; někdy se používá pro označení inkunábulí nebo jakéhokoliv starého tisku.
[TOBOLKA-1949:140]
[VODIČKOVÁ-CEJPEK-1965:72]
[HORÁK-URBÁNKOVÁ-WIŽĎÁLKOVÁ-1971:7]
[DOKOUPIL-1972:37]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 25 / 000002565.htm ]