NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
postinkunábule
Kniha vytištěná v období po inkunábulích, tj. od roku 1501; horní hranice vymezována různě, zpravidla 1520, 1525, nebo 1530.
[VOBR-1985:II-V]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 25 / 000002566.htm ]