NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
principale
Oddíl první úrovně kompozičního členění v pozdně středověkých, zejména scholastických a homiletických textech.
[_údaj neuveden]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 25 / 000002567.htm ]