NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
starý tisk
Kniha vytištěná v letech 1501-1800 včetně; někdy se horní časová hranice stanovuje datem zavedení strojového tisku v 19. století (v českém prostředí 1860).
[HORÁK-URBÁNKOVÁ-WIŽĎÁLKOVÁ-1971:11nn]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 25 / 000002570.htm ]