NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
subscriptio
V pozdně antických kodexech údaje o textu a zápisu uvedené na konci, na rozdíl od titulu na začátku. V průběhu středověku se diferencovala v závěrečnou rubriku a kolofon.
[HORÁK-1948:13]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 25 / 000002571.htm ]