NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
supralibros
Majitelova značka na vnější straně přední nebo i zadní desky knihy, zpravidla ozdobná; rozlišují se supralibros znaková (heraldická), obsahující erb nebo pouhý symbol majitele, jmenná, nesoucí jméno, resp. hodnost a titul majitele a iniciálová, složená z iniciál majitelova jména, resp. i titulu. Často se uvedené znaky vyskytují v kombinacích.
[TOBOLKA-1949:206-208]
[BOHATCOVÁ-1990:249nn,329]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 25 / 000002572.htm ]