NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
transformace dokumentu
Převedení dokumentu z jednoho prostředí do druhého, tj. jeho nové vnitřní ztvárnění (na rozdíl od transpozice, tj. převedení z jednoho média do druhého, tj. jeho nového vnějšího ztvárnění). Hraje roli v přechodných obdobích (mezi rukopisným a tištěným, tištěným a elektronickým prostředím).
[UHLÍŘ-2001A:]
[UHLÍŘ-2002:6]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 25 / 000002573.htm ]