NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
vlastnický záznam v rukopise
vlastnická poznámka, provenience, vlastnický záznam v knize
Záznam, jímž určitá osoba označuje rukopis jako svoje vlastnictví. Má význam z hlediska historie dotyčné knihy i transmise textů.
[ZÁSADY-1983:58]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 25 / 000002575.htm ]