NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
vzácný tisk
Zřídka se vyskytující dokument nebo dokument velké hodnoty či ceny; může se jednat o bibliofilii, unikát nebo starý tisk.
[HEJNOVÁ-1989:passim]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 25 / 000002576.htm ]