NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
agentura ISBN
Instituce pověřená řízením systému ISBN (mezinárodní standardní číslování knih). Na mezinárodní úrovni je touto institucí Mezinárodní agentura ISBN se sídlem v Berlíně, která mj. provádí dohled nad správným používáním systému ISBN, zajišťuje konzultace národním agenturám a přiděluje a registruje identifikátory ISBN. Na národní úrovni působí národní agentury, jejichž úkolem je přidělovat ISBN novým publikacím z přidělených bloků čísel a evidovat tyto publikace a přidělená ISBN. Národní agentura ISBN v České republice působí při Národní knihovně ČR.
[PŘÍRUČKA ISBN-1996:9-10]
[UNIMARC MANUÁL-1996]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 25 / 000002577.htm ]