NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
agentura ISMN
Instituce pověřená řízením systému ISMN (mezinárodní standardní číslování hudebnin). Na mezinárodní úrovni je touto institucí Mezinárodní agentura ISMN se sídlem v Berlíně, která mj. provádí dohled nad správným používáním systému ISMN, zajišťuje konzultace národním agenturám a přiděluje a registruje identifikátory ISMN. Na národní úrovni působí národní agentury, jejichž úkolem je přidělovat ISMN novým publikacím z přidělených bloků čísel a evidovat tyto publikace a přidělená ISMN. Národní agentura ISMN v České republice působí při Národní knihovně ČR.
[PŘÍRUČKA ISMN-1996:20-22]
[UNIMARC MANUÁL-1996]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 25 / 000002578.htm ]