NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
agentura ISSN
Instituce pověřená řízením systému ISSN (mezinárodní standardní číslování časopisů). Na mezinárodní úrovni je touto institucí Mezinárodní středisko ISSN se sídlem v Paříži, na národní úrovni působí národní střediska, jejichž úkolem je evidovat národní seriálové dokumenty a přidělovat ISSN novým seriálovým dokumentům a spolupracovat s Mezinárodním střediskem ISSN. Národní středisko ISSN v České republice působí při Státní technické knihovně v Praze.
[ČSN ISO 5127-3A:10]
[UNIMARC MANUÁL-1996]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 25 / 000002579.htm ]