NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
akcidence
akcidenční tisk, příležitostný tisk, efeméra, merkantil
Příležitostné tiskoviny vytvořené pro zvláštní události, určené pro jednorázovou potřebu a s časově omezeným významem. Obecně je jim přisuzována malá nebo žádná hodnota, v ucelených sbírkách však mohou nabývat významné kulturněhistorické hodnoty. Podle účelu je lze dělit na osobní (osobní vizitky, osobní dopisní papír a obálky, svatební, promoční, úmrtní a jiná oznámení, novoročenky, exlibris), firemní (vizitky, hlavičkový papír, pozvánky, katalogy), hospodářské (formuláře, vyhlášky, tiskopisy) a reklamní (plakáty, letáky).
[OSVALDOVÁ,HALADA-1999:18]
[ČSN ISO 5127-3A:8]
[KLIMEŠ-1998:12]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 25 / 000002580.htm ]