NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
aktualizované vydání
upravené vydání, doplněné vydání
Modifikace původního vydání dokumentu, kde některé informace byly odstraněny a případně nahrazeny jinými anebo byl obsah doplněn o nové poznatky. Z vydavatelského hlediska se jedná o novou publikaci, které se přiděluje nové ISBN.
[HARRODS-2000:755]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 25 / 000002581.htm ]