NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
archová značka
nakladatelská signatura
Označení pořadí knižních složek (složených archů), usnadňující správné zařazení složek do knižního bloku. Dolní roh první stránky každé složky (tj. stránky 1, 17, 33, 49 atd.) se označuje zkráceným názvem vytištěným malými písmeny; na třetí stránce každé složky se uvádí číselné označení pořadí složky s hvězdičkou. Na hřbetu složky bývá grafické označení značkami, které na sebe v knižním bloku stupňovitě navazují (hřbetní značky).
[VODIČKOVÁ-CEJPEK-1965:92]
[WIJNEKUS-1967:70-288]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 25 / 000002583.htm ]